Czy można ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych?

Tak, każda strona nie będąca w stanie ponieść opłat bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny może zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów oraz o ustanowienie obrońcy z urzędu. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania, które można pobrać ze strony Ministerstwa lub Sądu.