Czy można uzyskać szybki rozwód w Krakowie, bądź każdym innym mieście w Polsce?

Niejednokrotnie znajomi przestrzegają nas przed sprawami rozwodowymi, które zazwyczaj kojarzą się z długim, mozolnym procesem. Nie musi tak być. Rozwód nie zawsze musi kończyć się publicznym „praniem brudów” i być procesem wydającym się nie mieć końca.

Rozwód może zakończyć się w 15 minut, na pierwszej rozprawie i za połowę opłaty sądowej. Wystarczy, by małżonkowie wyrazili zgodę na zaniechanie orzekania o winie rozpadu małżeństwa.

W przypadku posiadania przez strony wspólnych małoletnich dzieci dodatkowo małżonkowie muszą uzgodnić wcześniej kwestie związane z ich wychowaniem, sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi oraz wysokość alimentów. W tym celu można zasięgnąć opinii RODiK bądź przesłuchać jednego świadka, który wypowie się na temat tego jak małoletnie dzieci znoszą rozstanie rodziców.

Powyższe okoliczności pozwolą na to, by znacznie przyśpieszyć procedurę uzyskania rozwodu, dzięki czemu możemy spodziewać się wyznaczenia rozprawy już po 1 miesiącu od złożenia pozwu i odpowiedzi na pozew.