Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

W ramach swojej działalności Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę firm w tym:

  • sporządza i opiniuje dokumentację związaną z działalnością firm;
  • sporządza projekty regulaminów organizacyjnych i innych aktów wewnętrznych: regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników;
  • negocjuje i sporządza umowy;
  • reprezentuje klienta przez sądami i organami administracji publicznej;
  • prowadzi windykację należności;
  • wydaje opinie prawne;
  • sygnalizuje zmiany przepisów prawnych w branżach swoich klientów oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu obsługiwanego podmiotu proponując konkretne zmiany;
  • przygotowuje niezbędną dokumentację na posiedzenie rad nadzorczych i zgromadzeń
    wspólników oraz dokumentację związaną z wpisami i aktualizacją danych ewidencyjnych i rejestrowych.