Sprawy karne

W zakresie prawa karnego Kancelaria służy wsparciem na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego po postępowanie przed sądem, aż do postępowania kasatoryjnego włącznie, jak również można uzyskać pomoc w postępowaniu karnym wykonawczym.

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną każdej osobie zarówno oskarżonej, jak i pokrzywdzonej, dbając przy tym, by w trakcie postępowania na każdym jego etapie należycie i wnikliwie rozpatrzono wszystkie okoliczności prowadzonej sprawy.

Sprawy karne ze swej istoty wzbudzają dużo emocji, dlatego też Kancelaria zapewnia stały kontakt i gotowość pomocy w każdej sytuacji np. obecność w trakcie czynności przesłuchania.

W zakresie naszych usług leży w szczególności:
  • obrona oskarżonego za popełnienie przestępstw karnych, karno-skarbowych, gospodarczych
  • reprezentacja oskarżonego podczas tymczasowego aresztowania
  • obrona obwinionego za popełnienie wykroczeń
  • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym np. odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w karze
  • reprezentacja pokrzywdzonego przestępstwem np. pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia oraz powoda cywilnego
  • udzielanie porad i opinii prawnych
  • sporządzanie i składanie pism i wniosków procesowych
  • doradztwo członkom organów spółek kapitałowych w zakresie ich odpowiedzialności karnej oraz karno-skarbowej