Zespół

Adwokat Sylwia Kurek

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2012 roku, gdzie odbywała aplikację adwokacką a następnie uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek prawo. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Kryminalistyki UJ.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając aplikację adwokacką pod patronatem adw. Andrzeja Pateli, świadcząc pomoc prawną w renomowanych krakowskich kancelariach.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym, rodzinnym, cywilnym i administracyjnym. Świadczy stałą obsługę prawną spółek w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno-skarbowego. Reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji.

Od 2008 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Autorka publikacji z zakresu prawa karnego.
Język: niemiecki