Obrona oskarżonego za popełnienie przestępstw karnych

Przestępstwem jest czyn człowieka polegający za jego działaniu lub zaniechaniu określonego zachowania się. Katalog czynów zabronionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określony został przez ustawodawcę w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

Wśród przestępstw możemy wymienić na przykład: