Ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa w Krakowie

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej może złożyć każdy z małżonków podczas trwania małżeństwa, jeżeli wystąpią ku temu ważne powody.

Powyższy pozew może także złożyć wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Pozew należy skierować do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania.

W przypadku braku powyższej przesłanki wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy nie ma właściwym staje się sąd miejsca zamieszkania powoda.