Sprawy administracyjne

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje również Państwu pomoc w zakresie prawa i postępowania administracyjnego. Nasze usługi świadczymy w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego.

Kompleksowe usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo ubezpieczeń społecznych, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odwołania od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu Ordynacji Podatkowej oraz w zakresie postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.

Nasze usługi obemują w szczególności :

  • redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji ,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przez sądami we wszystkich instancjach, w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo administracyjnych,
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Klienta.