Sprawy cywilne

Kancelaria zapewnia wszechstronne doradztwo i obsługę w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego. Świadczymy pomoc prawną m.in. z zakresu:

prawa spadkowego, w tym:

 • stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia;
 • odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • działu spadku i znoszenia współwłasności;
 • dochodzenia roszczeń o zachowek;
 • spraw z zakresu rozrządzeń testamentowych oraz umów o dziedziczenie.

prawa rzeczowego, w tym:

 • kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych;
 • ochrony prawa własności i posiadania rzeczy;
 • prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy;
 • spraw związanych z współwłasnością rzeczy i praw;
 • ograniczonych praw rzeczowych.

prawa zobowiązań, w tym:

 • dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 • krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań;
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta;
 • dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty;
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami;
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych.

Jak również wielu innych spraw z zakresu prawa cywilnego.